Suomalaiset sukunimet: alkuperä ja merkitys (2023)

Suomalaiset sukunimet: alkuperä ja merkitys (1)

Suomalaiset sukunimet: alkuperä ja merkitys (2)

Emily Hutton

 • Viimeksi päivitetty: 4. lokakuuta 2022

Suomalainen sukunimi voi tuntua ainutlaatuisemmalta kuin englannin, ruotsin tai tanskan sukunimi. Tämä johtuu siitä, että suomalainen sukunimi tulee eri alkuperästä: ne voivat olla etnisiä, ammatillisia, toponyymejä, sukunimi-, koriste- tai hankittuja.

Tässä artikkelissa käsitellään suomen kielen lyhyttä historiaa, miten sen kielellinen perinne on muokannut sen nimeämiskulttuuria ja mitä yleisimmät suomalaiset sukunimet tarkoittavat.

Suomen kielen historia

(Video) MITÄ SUKUNIMET TARKOITTAVAT? — Korhonen, Niinistö, Vainio...

Suomen kolonisaatio alkoi sen rannikkoalueilla keskiajalla. Tämän seurauksena Suomi liitettiin Ruotsiin. Suomi oli Ruotsin vallan alla lähes 700 vuotta, kunnes se luovutettiin Venäjälle vuonna 1809.

Seitsemän vuosisadan aikana ruotsista tuli koulutuksen, lainkäyttövallan ja hallinnon pääkieli, kun taas suomesta tuli "talonpoikien kieli". Suomalaiset pyrkivät oppimaan uutta kieltä saadakseen vaurautta, asemaa ja korkeamman koulutuksen, mikä johti suureen ruotsinkieliseen keskiluokkaan.

1800-luvun alussa suomen kieli ei ollut vielä virallinen kansalliskieli ja ruotsin kieltä käytettiin koulutuksessa, kirjallisuudessa ja virallisissa hallituksen asiakirjoissa. Tästä syystä tulet huomaamaan, että monet sukunimet Suomessa ovat samanlaisia ​​kuin monet ruotsalaiset ja pohjoismaiset nimet.

Vuonna 1835 julkaistiin eepos "Kalevala", joka sai suomalaiset tuntemaan ylpeyttä kielestään. Seuraavalla vuosisadalla suomesta tuli hallinnon ja koulutuksen ensisijainen kieli ja se sai lopulta virallisen asemansa vuonna 1863. Sekä suomi että ruotsi kirjattiin kansalliskieliksi Suomen perustuslaissa vuonna 1919.

Suomalaisten sukunimien kehitys

Vuonna 1921 suomalaiset sukunimet tulivat pakollisiksi kaikille asukkaille. Jos henkilöllä ei ollut omaa sukunimeä, hän käytti tyypillisesti maatilan nimeä. Maatiloilla asuneet ihmiset olivat usein työläisiä, suomalaisperheitä ja muita työläisiä. Jäsenten erottamiseksi entisestään sukunimissä on käytetty liitteitä.

Suomessa oli myös muita tapoja hankkia sukunimi. Kun sotilaat liittyivät armeijaan, heille annettiin uudet tittelit tai sukunimet. Uutta sukunimeä sotilas käyttäisi asepalveluksensa ajan. Armeijan myöntämät sukunimet yhdistettiin usein sotilaan mökkiin, jossa jokaisella mökillä olevalla sotilaalla oli sama sukunimi.

Myös uusia suomalaisia ​​sukunimiä otettiin käyttöön, kun Suomeen tuli ihmisiä muista Pohjoismaista. Keski- ja yläluokkaan kuuluvat käyttivät usein skandinaavisia nimikkeitä heijastamaan taloudellista asemaansa. Suomalainen aatelisto, joka pyrki edustamaan hallituksen asemaansa tai saavutuksiaan, hylkäsi joskus suomalaisen sukunimensä ja vaihtoi saksalaisiin tai ruotsalaisiin sukunimiin. Samaan aikaan papisto käytti usein latinalaisia ​​sukunimiä.

1900-luvun alussa Suomen asukkaiden sukunimi oli pakollinen. Koska se oli helpompaa ja kätevämpää, monet käyttivät asuinpaikkaa osoittavia sukunimiä. Yli kolmannesSuomenkieliset sukunimet päättyvät "-nen", joka tarkoittaa tulevaa tietystä paikasta.

SUOMEN SUKUNIMIN ALKUPERÄ

etninen tausta

Etninen alkuperä viittaa henkilön erityisiin "juuriin", eikä sitä pidä sekoittaa kansallisuuteen, kansalaisuuteen, kieleen tai syntymäpaikkaan. Esimerkiksi Suomen kansalaisuus voi olla kiinalaista alkuperää ja siksi hänellä on kiinalainen sukunimi.

Ammatillinen alkuperä

Sukunimet kuuluvat tähän luokkaan, kun henkilö tai perhe on nimetty ammatin mukaan. Työntekijät käyttivät paljon työn nimeä, mikä helpotti kunkin henkilön roolin tunnistamista pienissä yhteisöissään.

Suomessa he lisäävät ammatti- ja paikannimiin loppuliitteen "-la". Esimerkiksi nimi 'Karjala' on ammattinimi, joka annetaan jollekulle, joka hoitaa karjaa. Nimi tulee juurisanasta "karja", joka tarkoittaa "karjaa".

(Video) Suku 2023, sunnuntai 26.3.2023

toponyyminen alkuperä

Toponyyminimet ovat erittäin suosittuja Suomessa. Toponyymi sukunimi, joka tunnetaan myös asuinnimenä, perustuu henkilön alkuperäpaikkaan, asuinpaikkaan, omistetun maan tyyppiin ja joskus näiden paikkojen topografisiin ominaisuuksiin.

Esimerkiksi nimi "Jokela" saattoi joskus viitata johonkin, joka asui joen varrella. Sen juuri on "joki", suomeksi jokea tarkoittava sana.

Hankittu/koristealkuperä

Kun sukunimi ei perustu tiettyyn ominaisuuteen, kuten ammattiin tai asemaan, se on todennäköisesti alkuperältään koristeellinen. Tämä nimeämiskäytäntö johtui tavallisten ihmisten halusta saada persoonallisia nimiä aatelisten tavoin, joten he keksivät nimet itselleen. Koristeelliset sukunimet ovat yleistyneet sodan aikana siirtymisen, maahanmuuton, entisen orjuuden ja uskonnollisen kääntymyksen vuoksi.

Esimerkki koristeellisesta nimestä on nimi "Elo", joka on johdettu sanasta, joka tarkoittaa "satoa" ja voi tarkoittaa myös "elämää".

Patronyymi alkuperä

Kun sukunimi ei perustu tiettyyn ominaisuuteen, kuten ammattiin tai asemaan, se on todennäköisesti alkuperältään koristeellinen. Tämä nimeämiskäytäntö johtui tavallisten ihmisten halusta saada persoonallisia nimiä aatelisten tavoin, joten he keksivät nimet itselleen. Koristeelliset sukunimet ovat yleistyneet sodan aikana siirtymisen, maahanmuuton, entisen orjuuden ja uskonnollisen kääntymyksen vuoksi.

Esimerkki koristeellisesta nimestä on nimi "Elo", joka on johdettu sanasta, joka tarkoittaa "satoa" ja voi tarkoittaa myös "elämää".

Suomalaiset sukunimiperinteet

Itäsuomalaiset sukunimiperinteet alkoivat 1200-luvulla, jolloin ihmiset muuttivat usein maatalouden takia. Kun perheet muuttivat, he vaihtoivat nimeään uuden sijaintinsa mukaan, ja he saivat usein monia nimiä elämänsä aikana.

1500-luvun puolivälissä itäsuomalaiset nimet määritettiin automaattisesti perinnöllisesti. Monet vanhimmista sukunimistä tulivat perheiden patriarkoilta. 1600- ja 1700-luvuilla uusia sukunimiä syntyi, kun perheet ottivat ympäristönsä tai asuinpaikkansa nimen, johon usein yhdistettiin sukunimen jälkiliite.

Naiset mukauttivat usein patriarkaalista sukunimeä feminiinisellä rakenteella ja lisäsivät sukunimen jälkiliitteen "-tar" muodostamaan naisellisen version nimestä. Esimerkiksi suomalaisen miehen sukunimi olisi Puumalainen, kun taas suomalaisen naisen naisellinen sukunimi Puumalatar. Tämä käytäntö ei kuitenkaan kestänyt yli 1800-luvun.

Länsisuomalaiset sukunimet johtuivat usein 1900-luvun alussa henkilön yhteydestä maatilaansa tai kotitilaansa. Maatalojen nimet sisälsivät yleensä "-la"-liitteen. Esimerkiksi Anttin maatilalta kotoisin olevalla henkilöllä voi olla sukunimi Anttila.

Kuten Itä-Suomessa, länsisuomalaiset sukunimet vaihtuivat aina, kun henkilö tai perhe muutti toiselle maatilalle tai maatilalle.

(Video) "Minulla on nimi, historia ja tulevaisuus" - Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen loppuseminaari

Yleisiä suomalaisia ​​sukunimiä

 • Aalto:Koristealkuperää oleva suomalainen henkilönimi, joka tarkoittaa "aaltoa"
 • Voi tai:Tulee suomen sanasta "Aho", joka tarkoittaa "raivausta" tai "raivausta"
 • Ahonen:Yhdistelmä sanasta "aho" ja "-nen"-liite
 • Antila:Topografinen maatilan nimi henkilölle, joka asui tai työskenteli maatilalla
 • Halko:Sana, joka tarkoittaa "halkaista tukkia" tai "puupalaa"
 • Hamalainen:Sukunimi Keski-Suomessa Hamen läänissä asuvalle
 • Tottua:Topografinen nimi, joka on johdettu suomenkielisestä sanasta, joka tarkoittaa "harjua"
 • Anninen:Nimi, joka on johdettu germaanisesta henkilönimestä "Johannes"
 • Peruuttaa:Sanasta "Hannu", joka on johdannainen saksankielisestä henkilönimestä Johannes
 • Heikkinen:Sukunimi, joka yhdistää etunimet "Heikki" ja "nen"
 • Hiltunen:Vanhasta germaanisesta sanasta "Hild", joka tarkoittaa "taistelua".
 • Honkala:Koristeellinen nimi, joka on johdettu sanasta "honka", joka tarkoittaa "mäntyä".
 • Jarvinen:"Jarvin" henkilökohtainen topografinen sukunimi, joka tarkoittaa "järveä"
 • Lähettäjä:Lounais-Suomessa yleinen koristeellinen sukunimi, joka tarkoittaa "lahtia"
 • Lepisto:Toponyymi sukunimi "leppa" tulee suomen sanasta, joka tarkoittaa "leppää".
 • Lehtinen:Perustuu sanaan "lehti", joka tarkoittaa "lehteä"
 • Korhonen:Johdanne sanasta "kohto", joka tarkoittaa "kuuroa"
 • Koivisto:Suomalainen asuinsukunimi, joka on johdettu suomen sanasta "koivu", joka tarkoittaa "koivua".
 • Leppanen:Se tulee sanasta "Leppa", joka tarkoittaa suomeksi "leppää".
 • Malli:Tulee sanasta "maki", joka tarkoittaa "mäki"
 • Tehdä työtä:Samanlainen kuin "Makela" merkitykseltään
 • Ranta:Nimi jollekin, joka asuu lähellä rantaa
 • Sarri:Sukunimi saarella asuvalle
 • Saksan kieli:Se on johdettu saksankielisestä sanasta "Sachs", joka tarkoittaa "saksia".
 • Vita:Toponyymi sukunimi, joka on johdettu muinaisesta saksalaisesta "vitu", joka tarkoittaa "metsää"

Johtopäätös

Suomen historiasta ja kulttuurista voi oppia monia asioita pelkästään sen nimiä katsomalla. Jos haluat tietää enemmän sukujuuristasi, suomalainen sukunimesi on hyvä paikka aloittaa haku!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Osoita ja ammu kamera alle 200 dollaria: Tuotteen yhteenveto ja ostajan opas

Katso lisää

(Video) Kaupunginvaltuuston kokous 5.10.2020 klo 17

10 parasta MacBookia kuvankäsittelyyn (ostoopas 2022)

Katso lisää

Mitkä ovat parhaat objektiivit Nikon D3500:lle?

Katso lisää

Paras tabletti valokuvien muokkaamiseen: 10 mobiili Photoshop-laitetta

Katso lisää

Joululahjaideoita vaimosi rakastaa

Katso lisää

Nikon 14-24mm F/2.8 G -objektiivin tarkistus

Katso lisää

(Video) Liköörikonvehti

FAQs

Kuka on keksinyt sukunimet? ›

Milloin sukunimien käyttö alkoi yleistyä? Ensimmäiset sukunimet juontuvat vaakunoista. Historiantutkijat eivät tiedä varmuudella, milloin ensimmäiset sukunimet otettiin käyttöön. 1500-luvulla Euroopan aatelisto käytti jo sukua ilmaisevia nimiä, jotka viittasivat esimerkiksi sukukartanoon tai suvun vaakunaan.

Mistä sukunimi on kotoisin? ›

Varhaisimmat suomalaiset sukunimet ovat peräisin jo keskiajalta, Itä-Suomen talonpoikien keskuudesta. Kehitys kohti yleistä ja yhtäläistä sukunimikäytäntöä alkoi 1800-luvulla, jolloin taloudelliset ja yhteiskunnalliset olot olivat kehittymässä ja kansallistunne nosti päätään.

Mikä on Suomen kuuluisin sukunimi? ›

Suomen suosituin sukunimi on Korhonen, sekä lisäksi Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Mäkelä, Hämäläinen, Laine, Heikkinen, Koskinen ja Järvinen ovat kymmenen suosituinta sukunimeä 2017 - Kotimaa - Ilta-Sanomat.

Mikä on Suomen vanhin sukunimi? ›

Suomen vanhimmat sukunimet ovat Itä-Suomen talonpoikaissukujen nimiä, sellaisia kuin Korhonen, Heikkinen ja Toiviainen. Osa niistä on periytynyt keskiajalta asti. Talonpoikainen tapa käyttää sukunimiä on omintakeinen, eikä sitä ole omaksuttu ylemmiltä säädyiltä, kuten monissa muissa Euroopan maissa.

Voiko sukunimen keksiä itse? ›

Joka vuosi tuhannet suomalaiset saavat luvan vaihtaa sukunimeään. Sukunimen voi keksiä itse tai sen voi valita omasta suvustaan. Alle 12-vuotiaalta pitää pyytää lupa sukunimen vaihtamiseen.

Onko sukunimi Suomessa pakollinen? ›

Lain mukaan jokaisella suomalaisella tulee olla etu- ja sukunimi.

Mikä on maailman yleisin sukunimi? ›

Maailman yleisin sukunimi on todennäköisesti kiinalainen Li, Wang tai Wong.

Mistä tietää onko joku sukua? ›

Hiski-tietokannasta http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi voi hakea kirkonkirjoissa olevia henkilöitä ennen 1900-lukua. 1900- ja 2000- luvulla syntyneisiin kohdistuvat sukututkimuskyselyt täytyy osoittaa kyseisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Miten keksiä sukunimi? ›

Tässä ovat uuden sukunimen saamisen päävaiheet: Keksi itsellesi sopiva uudissukunimi.
...
 1. Keksi itsellesi sopiva uudissukunimi. ...
 2. Tarkista nimen sopivuus ja saatavuus. ...
 3. Varaa domainit ja käyttäjänimet. ...
 4. Tee sukunimihakemus DVV:lle.
Apr 18, 2020

Mikä on Suomen yleisin miehen nimi? ›

Suomen yleisin nimi naisten ensimmäisten etunimien osalta on Tuula ja miesten osalta Juha.

Mikä on Suomen suosituin nimi? ›

Tytöillä viisi suosituinta nimeä olivat viime vuonna Aurora, Maria, Sofia, Olivia ja Emilia. Pojilla suosituimmat nimet olivat Olavi, Juhani, Johannes, Mikael ja Oliver. Perinteiseksi miellettyjen nimien suosio jatkuu, Digi- ja väestötietoviraston erityisasiantuntija Noora Riskilä toteaa tiedotteessa.

Mikä on Suomen yleisin naisen etunimi? ›

Naisten yleisimmät ensimmäiset etunimet ovat Anne, Tuula ja Päivi. Anne siirtyi Tuulan ohi ykköseksi. Listauksessa on 100 yleisintä nimeä.

Tuleeko lapselle isän sukunimi? ›

Lapsi saa syntyessään sen sukunimen, joka vanhemmilla on lapsen syntymän hetkellä, jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi. Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä, lapsi saa sen sukunimen, jonka vanhemmat ilmoittavat lapsen sukunimeksi ja joka jommallakummalla vanhemmalla on ilmoitusta tehtäessä.

Mistä sukunimi Korhonen on peräisin? ›

Pirjo Mikkosen ja Sirkka Paikkalan teos ”Sukunimet” (Otava, 2000) kertoo, että sukunimi ”Korhonen” on saattanut syntyä lisänimestä ”Korho”. Sen merkitys on 'huonokuuloinen, kuuro', 'iso mies', 'vanhus', 'ylpeä, rikas leuhka' tai 'vähän tyhjä, kömpelö'.

Onko venäläinen sukunimi? ›

Venäläinen tai Wenäläinen, suomenkielinen sukunimi. Se on yleinen nimi Itä-Suomessa. Nimi on voinut syntyä paitsi suvun venäläisen alkuperän, myös venäjänuskoisuuden eli ortodoksisuuden vaikutuksesta.

Miksi nainen ottaa miehen sukunimen? ›

Miehen sukunimi valitaan, koska halutaan, että perheellä olisi yksi ja sama sukunimi. Suurin muutos parinkymmenen vuoden aikana on tapahtunut oman sukunimen suhteen. Siitä pidetään naimisiin mennessä aiempaa hanakammin kiinni.

Mitä sukunimen vaihto maksaa? ›

Jos haet sukunimeä, joka on ollut sinulla ennen käytössä, käsittelymaksu on 60 euroa. Jos haet muuta sukunimeä, käsittelymaksu on 120 euroa.

Voiko äiti muuttaa lapsen sukunimen? ›

Sukunimen vaihtaminen alaikäisenä edellyttää molempien huoltajien suostumusta. Mikäli vain toinen vanhemmista on lapsen lainmukainen huoltaja, riittää sukunimen vaihtamiseen luonnollisesti vain kyseisen huoltajan suostumus.

Onko sukunimi suojattu? ›

Aina välillä kuulee puhuttavan suojatuista sukunimistä. Sukunimien suojaaminen on kuitenkin historiaa. Nykyään kaikki käytössä olevat eli väestörekisteriin kirjatut sukunimet ovat nimilain mukaan suojattuja. – Sukunimiä ei enää julisteta erikseen suojatuksi.

Mitä pitää muistaa kun sukunimi vaihtuu? ›

Kuinka toimin nimenmuutoksen jälkeen? Nimenmuutoksen jälkeen saat uuden Kela-kortin, mutta sinun on itse uusittava passi, henkilökortti ja ajokortti. Muista ilmoittaa muuttuneet nimesi myös muille tahoille kuin viranomaisille.

Voiko sisaruksilla olla sama nimi? ›

Laissa on kielletty antamasta lapselle ensimmäiseksi etunimeksi samaa nimeä kuin tämän sisaruksella tai sisaruspuolella jo on. Nimen tulee kuitenkin olla myös muiden nimilain edellytysten mukainen, siitä ei esimerkiksi saa aiheutua lapselle haittaa.

Onko Tuomi suomalainen sukunimi? ›

Tuomi on Suomessa esiintyvä sukunimi. Se on suomalaisilla yleinen.

Mikä on lyhyin sukunimi? ›

– Ainakin ö on Suomen lyhyin kotimainen sukunimi, koska muita kotimaisia yksikirjaimisia nimiä ei tietääkseni ole. Ö-sukunimen syntyhistoria liittyy Ruotsi-Suomen ruotusotaväkeen, jossa jokainen sotilas sai uuden, yleensä ruotsinkielisen lisänimen. Ruotsin kielen sana ö tarkoittaa suomeksi saarta.

Onko Suomi sukunimi? ›

Suomi on Suomessa esiintyvä sukunimi. Se on suomalaisilla yleinen. Noin joka 3 100:s suomalainen on nimeltään Suomi.

Ovatko kaikki suomalaiset sukua? ›

Kaikki ihmiset ovat biologisesti sukua keskenään. Ihmisen genomin eli perimän selvittäminen ja nykyaikainen genomitutkimus ovat osoittaneet, että eri ihmisten DNA eroaa toisistaan häviävän vähän, vain noin 0,1 prosentin verran.

Onko lanko sukua? ›

serkukset ovat sisarusten lapsia, pikkuserkukset ovat serkkujen lapsia, lanko on puolison veli tai sisaren (tai puolison sisaren) mies, käly on puolison sisar tai veljen (tai puolison veljen) vaimo, kyty on miehen veli, nato on miehen sisar, vävy on tyttären mies, miniä on pojan vaimo, anoppi on puolison äiti ja appi ...

Mistä löytyy vanhat kirkonkirjat? ›

Yli sata vuotta vanhoja digitoituja kirkonkirjoja pääsee tutkimaan Kansallisarkiston Astia-palvelun ja Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen (SSHY) Digiarkiston kautta.

Mitä sukunimi Laine tarkoittaa? ›

yleisin ja Länsi-Suomen yleisimpiä nimiä. Laine on Suomen seitsemänneksi yleisin sukunimi (2020). Laine on tyypillinen 1900-luvun alun muotinimi. Se on lyhyt ja sen merkitys viittaa luontoon.

Kauanko kestää sukunimen vaihtaminen? ›

Voit hakea etunimesi tai sukunimesi muutosta. Hakemuksen käsittely kestää muutaman kuukauden. Päätös lähetetään sinulle sähköisesti Suomi.

Voiko olla sama etunimi ja sukunimi? ›

Nimilain mukaan etunimen pitää erottua sukunimestä. Ei ole kuitenkaan mitään ehdotonta estettä sille, että nimi olisi esimerkiksi Tapio Tapio. Maistraatin mukaan ei ole kuitenkaan tavallista, että kukaan haluaisi lapselleen tai itselleen etunimeksi saman nimen kuin sukunimi on.

Mikä on suosituin tytön nimi Suomessa? ›

Tyttöjen suosituimmat ensimmäiset nimet viime vuonna olivat Olivia, Aino, Aada, Lilja ja Eevi. Vuoden 2021 kärkiviisikkoon kuuluneet Venla ja Sofia ovat pudonneet sijoille kahdeksan ja yhdeksän, ja tilalle ovat nousseet Aino ja Aada. Ainon suosio on siis palaamassa: nimi oli tyttöjen suosituin ensimmäinen etunimi mm.

Mikä on maailman suosituin pojan nimi? ›

Poikien suosituimmat ensimmäiset etunimet olivat Leo, Eino, Oliver, Elias ja Väinö. Neljän suosituimman pojan nimen järjestys on sama kuin vuonna 2020. Kaikista tyttöjen saamista nimistä viisi suosituinta olivat Maria, Aurora, Sofia, Olivia ja Emilia.

Kenellä on maailman pisin nimi? ›

Ruotsalaismies on vaihtanut itselleen uuden nimen, joka saattaa olla maailman pisin. Nimessä on myös suomenkielisiä nimiä. Miehen alkuperäinen nimi on Alexander Ek, mutta uudessa virallisessa nimessä on peräti 64 sanaa.

Mikä on Suomen kaunein nimi? ›

Me Naisten lukijoiden mielestä kaunein suomalainen etunimi on Helmi. Nimi keräsi 2,9 prosenttia annetuista äänistä. Vaikka Helmi on nimenä vanha, sitä pidettiin ajattomana, ja moni mainitsi nimen kulkevan omassa suvussa. Helmi-nimen synty ajoittuu kansallisromanttiseen kauteen 1900-luvun alkuun.

Onko mikä suomalainen nimi? ›

Mika on pääasiassa suomalainen miehen etunimi, jonka nimipäivää vietetään 29. syyskuuta. Suomen kielen kannalta nimi on lyhentymä nimestä Mikael.

Onko MIIO tytön nimi? ›

Mio on etunimi, jota Suomessa ja Skandinaviassa käytetään miehennimenä. Vuonna 2016 se oli Ruotsissa yksi yleisimmistä vastasyntyneille pojille annetuista etunimistä. Suomessa Mio pääsi mukaan suomenruotsalaiseen nimipäiväkalenteriin vuonna 2020.

Onko Ruu tytön vai pojan nimi? ›

Suomessa Ruu-nimisiä miehiä on 26 ja naisia 17.

Onko Morgan tytön vai pojan nimi? ›

Morgan on englanninkielisissä maissa yleinen etunimi, joka voi olla miehen tai naisen nimi. Suomessa ja Skandinaviassa sitä käytetään tyypillisesti miehennimenä. Digi- ja väestötietoviraston mukaan Morgan on vuoteen 2020 mennessä ollut Suomessa virallisena etunimenä noin 280–290 miehellä ja noin 50–70 naisella.

Mikä on suomen yleisin kadun nimi? ›

Ylivoimaisesti yleisin on Rantatie. Niitä on Suomessa 226. Toiseksi eniten on Kirkkoteitä, joita on 180. Suomessa on 311 kuntaa, joten useammassa kuin joka toisessa kunnassa on Rantatie tai Kirkkotie.

Pitääkö sisaruksilla olla sama sukunimi? ›

Kun avioliittoon syntyy lapsia, nimilain mukaan yhteisessä huollossa oleva alaikäinen lapsi saa saman nimen kuin sisarus. Avioliitossa syntyneille lapsille ei siten pääsääntöisesti ole mahdollista antaa eri sukunimiä”, tarkastaja Jouni Aarnikko Helsingin maistraatista kertoo .

Mikä on yleisin sukunimi Ruotsissa? ›

Ruotsissa yleisimmät nimet ovat Johansson, Andersson, Karlsson ja Nilsson.

Miten vaihtaa lapsen sukunimi? ›

Jos vanhemmat eivät ole yhdessä lapsen huoltajia, on lapsen huoltajilla tai huoltajalla oikeus päättää lapsen sukunimen muuttamisesta isän sukunimeksi. Ilmoitus lapsen sukunimen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti sille maistraatille, jonka toimialueella lapsella on kotikunta tai väestökirjanpitokunta.

Onko sukua jos on sama sukunimi? ›

"ovatko kaikki samaa sukunimeä kantavat sukua toisilleen? " Eivät ole välttämättä sukua keskenään. Äitisi sukunimi ON harvinainen ja tosiaan mahdollista, että ovat kaukaista sukua Sinulle.

Kuka on Juha Korhonen? ›

Juha Korhonen (s. 3. syyskuuta 1980 Hyvinkää) on suomalainen pesäpalloilija, joka pelaa Superpesiksessä pelaavassa Hyvinkään Tahkossa. Korhonen pelaa jokerina ollen joukkueensa pääkotiuttaja.

Onko makkara sukunimi? ›

Makkara on Suomessa esiintyvä sukunimi. Se on suomalaisilla harvinainen.

Miksi venäläinen eikä Venäjäläinen? ›

Neuvostoliiton aikana oli kätevää peittää koko kansojen kirjo puhumalla neuvostoliittolaisista (sovjetskij, sovjetskaja). Kun nykyään kirjoitetaan Venäjän ihmisistä ja kansalaisista, käytetään yleensä vain ilmausta venäläinen välittämättä ihmisen todellisesta kansallisuudesta.

Onko Juuso sukunimi? ›

Juuso on Suomessa esiintyvä sukunimi. Se on suomalaisilla yleisyydeltään tavanomainen.

Mikä on Espanjan yleisin sukunimi? ›

Yleisin sukunimi on García. Muita yleisiä sukunimiä ovat järjestyksessä; González, Fernández, Rodríguez, López, Martíne, Sánchez, Pérez, Martín ja Gómez.

Milloin sukunimet otettiin käyttöön? ›

Suomessa tuli voimaan sukunimilaki vuonna 1921, minkä jälkeen kaikilla oli pakko olla sukunimi, kertoo nimistöntutkija Terhi Ainiala Helsingin yliopistosta. Itä-Suomessa sen sijaan oli jo aiemmin ollut Korhosia, Savolaisia ja Vepsäläisiä ja muita -nen-päätteisiä sukunimiä.

Miksi Karjalaiset nimet vaihdettiin? ›

Vuonna 1930 järjestetyn karjalaisten joukkonimenmuuton tavoitteena oli, että kaikilla alueen asukkailla olisi suomalainen sukunimi. Hankkeessa olivat mukana tai sitä tukivat muun muassa Suomalaisuuden liitto, Karjalan Sivistysseura, rajakarjalainen oppineisto (opettajat, papit) ja Suomen ortodoksinen kirkko.

Miksi mies ottaa naisen sukunimen? ›

Miehen sukunimi valitaan, koska halutaan, että perheellä olisi yksi ja sama sukunimi. Suurin muutos parinkymmenen vuoden aikana on tapahtunut oman sukunimen suhteen. Siitä pidetään naimisiin mennessä aiempaa hanakammin kiinni.

Mikä on Suomen kolmanneksi yleisin sukunimi? ›

Kärkiviisikkoa hallitsevat vahvasti nen-päätteiset sukunimet, kiilaa väliin on onnistunut lyömään vain Mäkelä. Kymmenen suosituinta nimeä ovat tässä järjestyksessä: Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Mäkelä, Hämäläinen, Laine, Heikkinen, Koskinen, Järvinen.

Onko karjalaiset suomalaisia? ›

Karjalaiset ovat Karjalan maakuntien itämerensuomalaisia asukkaita, jotka ovat viimeistään keskiajalta lähtien muodostaneet kaksi erillistä ryhmää. Tässä artikkelissa käsitelty Suomen karjalainen heimo on osa suomalaista kansaa. Venäjällä sekä myös Suomessa asuvat karjalaiset ovat oma kansansa.

Miksi kuninkaallisten nimet on suomennettu? ›

Vanha tapa on ollut, että eurooppalaisten monarkkien nimet on suomalaistettu. Vuonna 2002 suomen kielen lautakunta päätti kuitenkin suosittaa tulevien eurooppalaisten monarkkien nimiä käytettäväksi sellaisinaan historiallisten nimimuotojen sijasta.

Mistä tunnistaa Karjalaisen? ›

Luonteeltaan karjalainen on reipas, puhelias ja toimelias. Hänellä ei kuitenkaan ole Hämäläisen sitkeyttä töissä. Se näkyy varsinkin siinä, että hänellä ei ole maanviljelyyn niin suurta halua kuin Hämäläisellä. Sen sijaan hän tekee mielellään kauppaa.

Videos

1. Rahoituksen perusteet 3 - johdanto rahoitusinstrumentteihin
(Mordelius Academy)
2. Venäjän kansallinen tarina. Keskustelutilaisuus Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 10.6.2021
(AleksanteriInstitute)
3. 07.12.2020 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte
(Espoon kaupunki)
4. Kaupunginvaltuuston kokous 30.11.2020 klo 12.00
(Oulun kaupunki)
5. Säätyvaltiopäivät - verkkokoulutus 2 maalisk 2021 klo 10.00-11.00
(Eduskunnan Kirjasto)
6. Kaupunginvaltuuston kokous 8.11.2021 klo 17.00
(Oulun kaupunki)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 08/24/2023

Views: 5341

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.